Pravidla

Ke stažení: PRAVIDLA Hradecký survival 2013.pdf (237,3 kB)

PRAVIDLA a POKYNY k ZÁVODU HRADECKÝ SURVIVAL 2013

Jedná se o dvoudenní etapový závod dvojic, který je Mistrovstvím České republiky v přírodním víceboji dvojic.

Startuje se za plného silničního provozu, závodníci startují na vlastní nebezpečí a pořadatel nemá odpovědnost za jejich zdraví a život (na prezentaci podepíší závodníci prohlášení, resp. vyplněním přihlášky a svým podpisem jsou seznámeni s  možnými riziky spojenými s tímto typem závodu)

Organizátor zajišťuje: zapůjčení a přepravu kajaků, pádel, vest, špricdeky, lana, karabiny, všechny mapy, vzduchové pušky, smyce pro lezení na stromy (Další potřebné vybavení, včetně jídla, pití, si týmy vezou s sebou na kole)

Povinné vybavení na tým: lékárnička a mobilní telefon (nutno mít u sebe během celého závodu),

Povinné vybavení pro jednotlivce:  MTB kolo (pláště min. 1,75´´), cyklohelma, sedací úvazek, slaňovací (a/nebo jistící pomůcka), 2x karabina se zámkem, smyce plochá (odsedka o délce 1,5m) pro odsednutí, in-line brusle, přední světlo (čelovka), zadní blikačka (červená), PERMANENT FIX

Doporučené vybavení: buzola, mapník, lezačky, magnezium, set na opravu kola, neopren.

Systém hodnocení: O pořadí rozhoduje

I. počet získaných stanovišť 

II. celkový čas

Na trati nejsou žádné „stopčasy“, je nutné kalkulovat s možným kumulováním závodníků. Na problémových stanovištích je zajištěno zdvojení disciplín (např. kajaky+ inline bruslení; lezení + stromy, apod.). Výsledky páteční a sobotní etapy se sčítají.

Závodníci nebudou puštěni k plnění disciplíny po překročení času pro uzavření stanoviště!!!! Pokud dorazí na stanoviště více týmů najednou, stanoviště je plné a během čekání uplyne uzávěrka stanoviště, mohou ještě na splnění disciplíny počkat.

Závod je ještě doplněn indiciemi (MTBO), z nichž každá je ohodnocena 30 minutovou bonifikací.

 

Konec závodu je v sobotu 11. května 2013 v 17:15 Za prvních 10 překročených minut se odečítají MTBO indície (2 min = 1 indície), následně za každých 20 min překročení tohoto limitu budou týmům odečítána splněná stanoviště.

 

NEABSOLVOVÁNÍ NĚKTERÉ Z NÍŽE UVEDENÝCH DISCIPLÍN NENÍ DŮVODEM K DISKVALIFIKACI, POUZE VEDE KE SNÍŽENÉMU HODNOCENÍ

PÁTEK 10.5.2013 :

POZOR: Před startem nutno převézt kola do depa kol (vzdáleno 1,5 km od centra závodu). Příjem kol v DEPU v pátek 10.5.2013 v čase 19:00-21:00.

Noční etapa:

Start intervalový dle startovních čísel přidělených při prezentaci (číslo 1 = start v 21:15). Startovní čísla budou přidělena dle příchodu na prezentaci.  Všechny páteční disciplíny se počítají do celkového pořadí jako stejně jako sobotní.   Dosažený čas v páteční etapě se NÁSOBÍ DVĚMA!!!

Noční in-line brusle-časovka do vrchu: ÚVODNÍ DISCIPLÍNA

Délka in-linové etapy bude 1,5 km. Start inline etapy bude v centru závodu. Závodníci budou mít povinnost si před startem odvézt kola do depa, které bude na konci inline etapy a bude hlídané pořadatelem. Po ukončení inline etapy zajistí pořadatel převoz inline vybavení do centra závodu JEN V ODPOVÍDAJÍCÍM OBALU.  (batoh, taška, apod.) 

Pro tuto etapu je povinná helma, přední světlo (možno použít čelovku) a zadní blikačka, ostatní vybavení je doporučeno (např. chrániče loktů, kolen, zápěstí). Bruslařské hole nejsou povolené. Vybaveni na inline bude po této disciplíně naloženo a odvezeno již na sobotní etapu!!!!!

Noční sochařský OB  Závodníci absolvují noční OB v délce 1 km. Při startu OB etapy dostanou závodníci seznam soch a jejich autorů.  Úkol je přiřadit autora k dané soše. Disciplína je splněna za předpokladu nalezení šesti z osmi soch. Kartičky až na startu této disciplíny. Povinné vybavení – FIX. Za každou nenalezenou sochu PENALIZACE 15 min. Společný postup povinný. UZAVŘENÍ: 22:45

Noční MTB  Závodníci absolvují noční MTB postup v délce 20 km s indiciemi. Nenalezení některé z kontrol znamená PENALIZACI 60 min. Povinné vybavení pro tuto etapu: přední bílé světlo (možno použít čelovku) a červená zadní blikačka, cyklo helma. Společný postup týmu je povinný. Otázky k indiciím dostanou závodníci po výkladu tratě.

Noční běh V průběhu MTB absolvují závodníci vložený běh s indiciemi v délce 3km. Mapu a otázky k indiciím dostanou před stratem běhu. Povinné vybavení – FIX. Společný postup je povinný. Nenalezení indicie znamená PENALIZACI 30 min. UZAVŘENÍ: 00:30

Noční OB Noční OB bude rozdělen na 5 těžkých (bez reflexů) a 8 lehčích kontrol (s reflexy). Stanoviště je splněno po nalezení 8 kontrol. Společný postup je povinný. Týmy si mohou UMAZAT až tři OB kontroly za předpokladu splnění EXTRA disciplín v prologu závodu (páteční odpoledne 16:00-20:00). Mapu a průkazku pro OB poskytne organizátor v místě startu OB.

PROLOG:-EXTRA disciplíny: Lze plnit v pátek 16:00-20:00

Eskymácky obrat – Splněno po úspěšném provedení eskymáckého obratu jednoho z členů týmu. Dva pokusy.

Slackline: Splněno po úspěšném přejití celé délky slackline (10m), výkony obou závodníků lze sčítat. Každý závodník má 3 pokusy nastoupit na lajnu.

Vrh koulí: Splněno po přehození daného limitu. Výkony obou závodníků lze sčítat. Vrh dle atletických pravidel (z místa, jednou rukou). Každý závodník má dva vrhy.

Sobota 11. 5. 2013: - hromadný start týmů v 9:15. Konec sobotní etapy: 17:15

Duatlon - Hromadný start plaváním. Délka 100-200 metrů dle teploty vody. Použití neoprenů povoleno. Následuje terénní kros v délce 2 km.

Lezení  K dispozici bude osm cest, všechny s horním jištěním a několik stromů. Úkolem týmu je získat celkový počet 16 bodů.

Rozdělení obtížností: 2 cesty á 8 bodů, 3 cesty á 6 bodů, 3 cesty á 4 body, stromy á 4 body. Závodníci mohou lézt stejné cesty.  Stanoviště je splněné po získání min. 16 bodů jakoukoli kombinací obtížností. Stromy lze lézt pouze v případě obsazení všech cest. Výška kontroly na stromě bude umístěna tak, aby doba lezení na strom byla vždy vyšší, než u nejjednodušší cesty. Nastoupit do cest musí tým vždy a na každou cestu má lezec pouze jeden pokus!!! Při vlastním jištění nezodpovídá organizátor za případnou újmu na zdraví. Lana a smyce na stromy zajistí organizátor. Účastníci si sami zajistí: sedák, jistící prostředek (osma, kýbl), pytlík s magneziem, lezeckou obuv. Závodníci se striktně řídí pokyny organizátora. Před lezením každé cesty organizátor zkontroluje KAŽDÉMU závodníkovi úvazek a navázání!!!! V případě obsazení Vámi zvolené cesty, čekáte v řadě u dané cesty a sami si hlídáte pořadí. Povinná helma. UZAVŘENÍ: 16:30.

Horokros Disciplína skládající se z běhu těžkým terénem po vyznačené trati, slanění apod. Disciplína je splněna po proběhnutí celé trati a všemi kontrolními body, které budou označeny OB lampionem. NUTNO ORAZIT. Lana a expresky zajistí pro účastníky organizátor. Povinné vybavení: sedák, jistící prostředek (osma, kýbl), a šroubovací karabina a smyce (odsedka), helma. Při slanění se závodníci striktně řídí pokyny organizátora. UZAVŘENÍ: 16:45

Orientační běh Disciplína je kombinací skalního OB a klasického OB. Kamenný OB (jen kleště-budou umístěny na malém prostoru na kamenných objektech, zde bude podrobnější mapa). Mapu na OB a kamenný OB lze rozdělit. Společný postup NENÍ POVINNÝ. Stanoviště splněno po nalezení všech kontrol nebo po uběhnutí 45 min. Navíc za každou nenalezenou kontrolu PENALIZACE (kleště = 2 min; lampion = 5 min.) Mapu a průkazku pro OB poskytne organizátor v místě startu OB. UZAVŘENÍ: 16:00

Střelba ze vzduchové pušky  Každý závodník bude mít k dispozici tři náboje. Součet nastřílených bodů se sčítá a celkový součet představuje bonusové minuty. Disciplína je splněna po vystřelení všech šesti nábojů oběma závodníky. Jeden tým bude mít k dispozici jednu pušku a střílí na stejný terč. Materiál potřebný k této disciplíně zajistí pořadatel. UZAVŘENÍ: 17:00

Běh do vrchu: Závodníci běží po vyznačené trase. Disciplína splněna po nalezení indicií. Otázky k indiciím dostanou závodníci před startem disciplíny. Délka 3km, převýšení 250m. OTEVŘENÍ: 11:30 / UZAVŘENÍ: 15:45

Inline bruslení:  Disciplína v délce 9km je splněna po nalezení všech indicií. Společný postup je povinný. Kontrolní body si lze zakreslit až v místě startu inline bruslí. Povinné vybavení: brusle, helma. Pořadatel zajišťuje převoz inline bruslí jen v odpovídajících obalech (taška, batoh apod.). Terén je rovinatý. UZAVŘENÍ: 16:00

Kajak: Každý závodník projede na kajaku vytyčenou trasu. Vybavení zajišťuje pořadatel. Disciplína je splněna po projetí celé trasy oběma závodníky. Jeden tým = jeden kajak. UZAVŘENÍ: 16:15

Hod oštěpem Každý závodník může házet 2x. Součet dvou nejlepších pokusů představuje bonusové minuty. Disciplína je splněna po odhození nejméně dvou oštěpů oběma závodníky.  Materiál potřebný k této disciplíně zajistí pořadatel. UZAVŘENÍ: TBC

MTBO  Závodníci mohou získat časovou bonifikaci za každou nalezenou indicii. Jedná se o doplňující disciplínu pro přejezd mezi stanovišti. Za každou získanou indicii získává tým bonus 30 min. Společný postup je povinný. Povinná helma.

+ možné další survivoloviny…. (Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu a disciplín)

 

 

 

 

 

 

 

 

NEABSOLVOVÁNÍ NĚKTERÉ Z NÍŽE UVEDENÝCH DISCIPLÍN NENÍ DŮVODEM K DISKVALIFIKACI, POUZE VEDE KE SNÍŽENÉMU HODNOCENÍ