Přihláška

Přihlášku (text v následující podobě) zasílejte na :  hradeckysurindi@seznam.cz 

  • Závodník (Jméno Příjmení/ Rok narození/ Email)
  • Název týmu :
  • Kategorie : (M, Z)
  • Kontaktní telefon : shodný s variabilním symbolem při platbě

Startovné : Startovné činí 350 Kč .  Toto je poloviční cena pro členy ČAES; (nejste-li členy ČAES, můžete se jimi bezplatně stát na místě). V pozdějším termínu dle možností pořadatele a naplnění kapacity týmů.

Platba : na účet  2300341105/2010.  Konstantní symbol 0558, variabilní symbol - Vaše telefonní číslo (9 číslic bez mezer - shodné s kontaktním telefonem uvedeným v přihlášce týmu; do poznámek v platbě napsat SURINDI + jméno !!!  Startující, kteří nebudou mít potvrzeno přijetí platby pořadatelem v seznamu, předloží doklad o zaplacení při prezenatci.