HRADECKÝ KOLOBĚH 2013 - "ve dvou to dáš"

Pravidla

 • HRADECKÝ KOLOBĚH je závodem smíšených dvojic na 19 km.
 • Dvojice se skládá z jednoho běžce a jednoho cyklisty.
 • Dvojice se může během závodu libovolně na kole střídat.
 • Výměna kola musí probíhat vždy z ruky do ruky a jen v momentě, kdy na kole nesedí žádný ze závodníků.
 • Cyklista i běžec se od sebe mohou vzdálit na libovolnou vzdálenost, ale předání kola je vždy z ruky do ruky.
 • Běžec se nesmí žádným způsobem dotýkat cyklisty (resp. jedoucího kola) a nesmí být žádným způsobem připojen ke kolu.
 • Porušení těchto pravidel vede k diskvalifikaci.
 • Používání helem je dobrovolné.
 • Doporučujem trekingové, crossové či MTB kolo. Trať vede i terénem.
 • Neexistuje žádné omezení v typu a vybavení kola.
 • Kategorie STUDENT je pouze pro dvojici, kde oba závodníci jsou řádní studenti VŠ (SŠ).
 • Ostatní dvojice patří do kategorie OPEN (bez věkového omezení).
 • Všichni závodníci se účastní  závodu na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích. Dále jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatele, Policie a respektovat je.
 • Před startem si mohou závodníci nabrat iontové nápoje od firmy X-IONT, v průběhu závodu pořadatel  občerstvení nezajištuje.
 • Startovné se v případě neúčasti nevrací.
 • Startuje se za každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy.
 • Organizátor závodu nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené na majetku nebo za zranění související s účasti na závodu nebo jeho návštěvou. Závodníci před stratem stvrzují svým podpisem, že toto berou na vědomí.
 • Závodnící jsou povinni dodržovat pravida slušného chování v lese, neničit lesní porost, neodhazovat žádné odpadky či jinak znečišťovat les.
 • Závodníci, kteří nedokončí závod, jsou povinni toto nahlásit pořadateli na tel. 775167612.